Privacyverklaring

Wanneer je bij Praktijk KW voor een sessie en/of therapie komt, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst van deze pagina en hiermee akkoord gaat.

Het is noodzakelijk voor een goede behandeling dat ik, als jouw behandelende coach/therapeut, een dossier aanleg. In jouw dossier staan aantekeningen over jouw hulpvraag en gezondheidstoestand zoals jij mij dat hebt vermeld en de gegevens over de gevoerde behandelingen/sessies. Als jouw behandelaar ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in jouw dossier. Ik bewaar jouw dossier zo lang als wettelijk vereist is. Daarna vernietig ik jouw dossier.

Privacy verklaring website

Praktijk KW, gevestigd aan Couwenhoven 6541 3703 HT Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Praktijk KW

Karin ten Wolde

https://www.karintenwolde.nl

Couwenhoven 6541

3703 HT Zeist

0618402094

praktijkkw@karintenwolde.nl

Karin ten Wolde is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk KW.

Zij is te bereiken via praktijkkw@karintenwolde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk KW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam

– Achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– KvK nummer (indien van toepassing)

– Btw nummer (indien van toepassing)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze websites

– Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk KW verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijkkw@karintenwolde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk KW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het leveren van jouw bestelling

– Het leveren van je dienstverlening

– Het registreren en verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal

– Je te kunnen bellen, e-mailen of Whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren

– Praktijk KW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering

– Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier (toestemming)

– Het vorderen van nakoming van een overeenkomst en het voeren van rechtszaken

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk KW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk KW) tussen zit.

Praktijk KW gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailerlite voor het versturen van de nieuwsbrief en voor betaalde aanmeldingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk KW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Bestelgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer)
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Reden: fiscale bewaarplicht
 • Naam en email-adres t.b.v. mailinglijst
  • Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de mailinglijst. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Aan het eind van een kwartaal worden de gegevens van iedereen die zich heeft afgemeld volledig uit ons systeem verwijderd.
  • Reden: om e-mails te versturen
 • Factuur- en boekhoudgegevens
  • Bewaartermijn: tenminste 7 jaar
  • Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons wettelijke verplichtingen bestaan, de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk KW verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk KW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Praktijk KW maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

Mailerlite: zakelijk email programma

MijnDomein: verzorgt hosting van onze website

WooCommerce: verzorgt de webshop

Mollie: programma waarmee de betalingen verwerkt worden

E-boekhouden: boekhoudprogramma

Facebook advertenties: om mensen kennis te laten maken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of aankoop kunnen doen in de webshop.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk KW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Praktijk KW gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk KW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijkkw@karintenwolde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk KW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk KW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk KW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met praktijkkw@karintenwolde.nl.

Praktijk KW heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Deze privacy verklaring is opgesteld op 24 januari 2019. De laatste versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Grote veranderingen worden gecommuniceerd via de Nieuwsbrief.

Voor meer informatie en vragen over ons privacy beleid kan je contact opnemen met praktijkkw@karintenwolde.nl